Stichting

De Kees Fens Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de vermelding van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status is verbonden.

 

Officiële naam

Kees Fens Stichting

 

Kamer van Koophandel-nummer:

61888907

 

RSIN of fiscaal nummer: 

854533746

 

Contactgegevens 

Kees Fens Stichting

Moses en Aaronlaan 1

6564 BG Heilig Landstichting

 

Telefoon: 024-322 2279 / 0623696687

E-mail secretariaat: uta@kpnmail.nl 

Bankrekening: NL 92 ABNA 0565538489, t.n.v Kees Fens Stichting

 

Doelstelling

De Kees Fens Stichting is in 2014 in Amsterdam opgericht met als doel het gedachtegoed van Kees Fens, zoals blijkt uit zijn essayistisch werk, levend te houden en dan met name zijn aandacht voor de Europese, christelijke cultuur en de eeuwenlange continuïteit daarvan.

 

 

Beleid / activiteiten

Een van de activiteiten die de stichting organiseert is de jaarlijkse Kees Fens-lezing. 


Bestuur


Stijn Fens (voorzitter) – stijnfens@gmail.com
Floriaan Vroom (penningmeester) floriaanvroom@icloud.com
Eva Maria Uta Knorsch (secretaris)- uta@kpnmail.nl 
Annieke Kranenberg


Leden redactieraad

Jan Bank, Mariëtte Haveman, Wiel Kusters, Wilma de Rek

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Kees Fens Stichting ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen vergoeding en ook geen vacatiegeld.


Meer informatie
 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Eva Maria Uta Knorsch, secretaris van het bestuur:uta@kpnmail.nl 


Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2015 

Download hier het financieel overzicht 2015.

Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2016 

Download hier het financieel overzicht 2016.

Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2017 

Download hier het financieel overzicht 2017.


Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2018

Download hier het financieel overzicht 2018


Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2019 

Download hier het financieel overzicht 2019.

Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2020 

Download hier het financieel overzicht 2020.

Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2021 

Download hier het financieel overzicht 2021.

Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2022 

Download hier het financieel overzicht 2022.

Financieel overzicht Kees Fens Stichting over het jaar 2023 

Download hier het financieel overzicht 2023.