Bibliografie

 

Hier een overzicht van alle krantenartikelen alsmede van talrijke bijdragen aan tijdschriften die Kees Fens heeft geschreven tussen 1954 en 2008. 
Die zijn toegankelijk gemaakt met behulp van een uitvoerig woord- en begrippenregister, en met indexen van besproken auteurs, besproken werken en gedepouilleerde periodieken.

Met grote dank aan Rijk Mollevanger en Niek van Baalen. 


Biografie(ën) over Kees Fens

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)
W.Kusters, Mijn versnipperd bestaan , Het leven van Kees Fens 1929-2008 (2014)

Werken van Kees Fens

De eigenzinnigheid van de literatuur, 1964
De gevestigde chaos, 1966
Literair lustrum (2 delen), 1967-1973
Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966, 1967
Loodlijnen, 1967
Tussentijds, 1972
Literair lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1966-1971, 1973
De eenzame schaatser, doorslagen van de tijd, 1978
Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey), 1980
Mijnheer & Mevrouw Aluin & andere tussenteksten, 1981
Oliver Hardy als denker: en andere opstellen, 1982
Mijnheer Van Dale en juffrouw Scholten, 1983
'Het beslissende boek', 1984
De onsterfelijke lezers, 1984
De tweede stem, 1984
Kijk, Annie M.G. Schmidt. De schrijfster in beeld, 1984
Een gedicht verveelt zich niet, 1987
Spiegelbeelden, 1988
'De eeuw van Sien en Otje. De twintigste eeuw', 1989
Op eigen gronden, 1989
Een jas voor het leven, 1990
'De binnenlandse onveiligheidsdienst van Killendoorn. Over Minoes', 1991
Voetstukken, 1991
De hele wereld een dansfeest, 1993
Van huis tot huis, 1993
Handgroot, 1994
Leermeesters, 1994
Puer senex, 1994
Die dag lazen wij niet verder, 1996
Heilige slakken en andere terzijdes over boeken, bibliotheken, lezers en lezeressen, 1996
Doorluchtig glas, 1997
Op het tweede gezicht, 1998
In het begin was de bijbel, 2001
Dat oude Europa, 2004
Nabij, 2008
Het volmaakte kleine stukje, 2009 
De hemel is naar beneden gekomen, 2010
Ingangen op Fens. Bibliografie op krantenartikelen van Kees Fens 1954 tot 2008, 2011
Dat ben ik toevallig, 2015

Werken in een editie van Kees Fens

Maatschappelijk verkeer (1965)
En die man ben ik zelf (1973)
Voor het donker worden (1973)
Ongeordend lezen (1975)
Verhalen (1978)
Als een dief overdag (1980)
Tantes (1981)

Primaire teksten van Kees Fens elders in de dbnl

Kees Fens, ‘Tirade’, ‘Brieven van Dirk Coster door K. Fens’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
Kees Fens, ‘Koolhaas' dierenverhalen door K. Fens’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
Kees Fens en J.J. Oversteegen, ‘Valkuil’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens en J.J. Oversteegen, ‘De valkuil’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens, Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens, ‘[Nummer 4]’, ‘De koolmees en het aardmannetje Over het werk van Jan Wolkers Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens, ‘Mijn ei en ik Kanttekeningen van een romanlezer Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens, ‘Kamertoneel in de winter Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens, ‘Puriteinen en piraten, filosofen en sluipmoordenaars Over het proza van Vestdijk Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 1 (1962-1963)
Kees Fens, ‘De eigenzinnigheid van de literatuur door Kees Fens’ In: Tirade. Jaargang 7 (nrs. 73-84) (1963)
Kees Fens en H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘De valkuil’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
Kees Fens, H.U. Jessurun d'Oliveira en J.J. Oversteegen, ‘De valkuil’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
Kees Fens, ‘Buiten de gevestigde chaos Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
Kees Fens, ‘Secondenwijzer en uurwerk Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
Kees Fens, ‘[Nummer 5]’, ‘Zonder namen te noemen Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 2 (1963-1964)
Kees Fens, ‘[Nummer 5]’, ‘Gespletenheid als opgave Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘[Nummer 2]’, ‘Uren, dagen, jaar Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘Korte analyse ‘De hond in het lege huis’ Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘Over Nescio's ‘Dichtertje’ Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens en H.U. Jessurun d'Oliveira, ‘De valkuil’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘Op weg naar begin en einde Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘Het verhaal van de publieke man Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘Awater, leven en leer Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 4 (1966)
Kees Fens, ‘Kanttekeningen bij Van het Reves Brieven Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 4 (1966)
Kees Fens, ‘De ontdubbelde vader Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 4 (1966)
Kees Fens, ‘[Nummer 2]’, ‘Van vermoeden naar zekerheid Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 4 (1966)
Kees Fens, ‘Een Apothekerspraatje Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 4 (1966)
Kees Fens, ‘Verhandelingen’, ‘‘Het veer’ van M. Nijhoff door Kees Fens’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1967 (1967)
Kees Fens, ‘Jan Wolkers: Slachtoffers van de verbeelding’ In: Literair lustrum. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1961-1966 (1967)
Kees Fens, ‘het werk van s. carmiggelt kees fens â— amsterdam’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 11 (1967-1968)
Kees Fens, ‘Kees Fens | ‘Het veer’ van M. Nijhoff’ In: Raster. Jaargang 1 (1967-1968)
Kees Fens, ‘Kees Fens | De onoverwinnelijke gasfitter (I)’ In: Raster. Jaargang 2 (1968-1969)
Kees Fens, ‘Kees Fens | Enkele aspekten van ‘Het glinsterend pantser’’ In: Raster. Jaargang 2 (1968-1969)
Kees Fens, ‘K. Fens De dichter van de tweevoudigheid’ In: De Gids. Jaargang 133 (1970)
Kees Fens, ‘Ida G.M. Gerhardt.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 14 (1970-1971)
Kees Fens, ‘Romans in duodecimo Kees Fens’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
Kees Fens, ‘[Herfst 1972]’, ‘Kees Fens Verboden in te halen - Wegversmalling Toekomstperspectieven van de Nederlandse letterkunde’ In: Raster. Jaargang 6 (1972-1973)
Kees Fens, ‘Romans in duodecimo door Kees Fens’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973 (1973)
Kees Fens, ‘l'oeuvre de simon carmiggelt’ In: Septentrion. Jaargang 2 (1973)
Kees Fens, ‘De poëzie’ In: Literair lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1966-1971 (1973)
Kees Fens, ‘Waarom ik nooit in Doorn ben geweest K. Fens’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1975 (1975)
Kees Fens, ‘Kees Fens ‘Zo is het’’ In: Tirade. Jaargang 24 (nrs. 252-261) (1980)
Kees Fens, ‘'t Is altijd dag met mij... Poezie in het licht van P.C. Hooft Rede door Kees Fens’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981 (1981)
Kees Fens, ‘bijlage Poëzie van waarnemingen Meer dichterlijk dan dichter’ In: Een schrijvende partikulier (1982)
Kees Fens, Colloquium Neerlandicum 9 (1985) (1986)
Kees Fens, ‘Asselbergs De schrijver Kees Fens’ In: Literatuur. Jaargang 6 (1989)
Kees Fens, ‘De vleugels van de neus. Het binnenwerk van het kinderboek. Kees Fens’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 3 (1989)
Kees Fens, ‘Kees Fens Tegenstellingen’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1990 (1990)
Kees Fens, ‘Kees Fens Leven als gedwongen overleven’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 1990 (1990)
Kees Fens, ‘Kees Fens De vlakbijste dichter’ In: Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman (1990)
Kees Fens, ‘Kees Fens De nasmaak van het onsterfelijke’ In: De Revisor. Jaargang 18 (1991)
Kees Fens, ‘Kees Fens De binnenlandse onveiligheidsdienst van Killendoorn Over Minoes’ In: Altijd acht gebleven. Over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt (1991)
Kees Fens, Joke Linders en Toon Tellegen, ‘Libris Woutertje Pieterse Prijs 1992 voor Toon Tellegen Joke Linders, Kees Fens en Toon Tellegen’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 6 (1992)
Kees Fens, ‘sputum’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1992 (nrs. 57-60) (1992)
Kees Fens, ‘LIBRIS Woutertje Pieterse Prijs 1993 voor Jaap Lamberton Het juryrapport Kees Fens’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 7 (1993)
S. Dresden en Kees Fens, ‘Het tweede gesprek Amsterdam, 11 juni 1993’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1993 (nrs. 61-64) (1993)
Kees Fens, ‘Kees Fens De hele wereld een dansfeest’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1993 (nrs. 61-64) (1993)
Kees Fens, ‘Kees Fens De eerlijkheid gebiedt’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1993 (nrs. 61-64) (1993)
Kees Fens, ‘Het vierde gesprek Amsterdam, 16 juli 1993’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1993 (nrs. 61-64) (1993)
S. Dresden en Kees Fens, ‘Het eerste gesprek Nijmegen, 18 maart 1993’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1993 (nrs. 61-64) (1993)
S. Dresden en Kees Fens, ‘Het derde gesprek Nijmegen, 1 juli 1993’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1993 (nrs. 61-64) (1993)
Ton Anbeek, Piet Calis, Kees Fens, Kester Freriks en Charlotte Mutsaers, ‘Een zee van eieren Juryrapport P.C. Hooftprijs 1992’ In: Tirade. Jaargang 37 (nrs. 344-349) (1993)
Kees Fens, De Gids. Jaargang 157 (1994)
Kees Fens, ‘Kees Fens Zeven stukken over lezen’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1995 (nrs. 69-72) (1995)
Kees Fens, ‘Kees Fens Een hand van de dichter Wie heeft de criticus nodig? De ontwikkeling van de literaire kritiek in de Nederlandse dagbladen’ In: De Gids. Jaargang 159 (1996)
Kees Fens, ‘Demonstraties uit de handschriftenkamer’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
Kees Fens, ‘Kees Fens Geschreven portret’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1996 (nrs. 73-76) (1996)
Kees Fens, ‘Zon en Maan Kees Fens’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 11 (1997)
Kees Fens en Willem Verf, ‘Unoantaastber bewûnderje? (8) Willem Verf’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Kees Fens, ‘Wilhelmus Jozef Maria Bronzwaer Heerlen 15 mei 1936 - Nijmegen 20 januari 1999’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1999 (1999)
Kees Fens, ‘[Ons Erfdeel, 42ste jaargang, september-oktober, nummer 4]’, ‘Bloedworst en kaas’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
Kees Fens, ‘S. Carmiggelt’, ‘Kees Fens Een kasteel van chocola’ In: Vier lichte letterheren (1999)
Kees Fens, Vier lichte letterheren (1999)
Kees Fens, ‘Kees Fens De Dam als de wereld... even’ In: De Gids. Jaargang 164 (2001)
Kees Fens, ‘Tiende Bert van Selm-lezing De eigen kast’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 19 (2001)
Kees Fens, ‘Kees Fens De schijngestalten van de maan’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Kees Fens, ‘Not a Church Tower in Sight The Secularisation of the Netherlands’In: The Low Countries. Jaargang 10 (2002)
Kees Fens, ‘Geen kerktoren in zicht Over post-katholiek Nederland’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Kees Fens, ‘Littérature’, ‘Sem Dresden: ‘Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir bien peu de choses’’ In: Septentrion. Jaargang 31 (2002)
Kees Fens, ‘‘Plus de clochers à l'horizon’: la sécularisation aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 31 (2002)
Kees Fens, ‘Schaduw van ‘n eens levende Kees Fens’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 17 (2003)
Kees Fens, ‘Om niet te vergeten Over Guus Sötemann’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 46 (2003)
Kees Fens, ‘Oude Kerk’ In: De Oude Kerk te Amsterdam (2004)
Kees Fens, ‘Het verlangen naar het vooroorlogse Sjanghai Notities over nostalgie en melancholie’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Kees Fens, ‘Het eerste en het laatste Bij een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Kees Fens, ‘Kees Fens De hele schepping in één dag’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2006 (2006)
Kees Fens, ‘Kees Fens Over de kunst van het gesprek’ In: De Gids. Jaargang 170 (2007)
Kees Fens, ‘ Le désir du Shanghai d'avant la guerre: notes sur la nostalgie et la mélancolie’ In: Septentrion. Jaargang 36 (2007)
Kees Fens, ‘Kees Fens Simon Vestdijk als erotische forens’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2008 (2008)
Kees Fens, ‘Kees Fens Uit de bibliotheek der mogelijkheden’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2008 (nrs. 123-125) (2009)

Secundaire literatuur over Kees Fens in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Fens 1929-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘X. Prijs der kritiek’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962 (1962)
Hans Andreus, A.L. Constandse, Huug Kaleis, Han Lammers, Reinbert de Leeuw, F.B. Löhnis en P.J. Meertens, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 128 (1965)
Paul de Wispelaere, ‘De criticus is een schrijver’ In: Het Perzische tapijt (1966)
Huug Kaleis, Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, ‘3 Een walglijke Wolkers?’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
[tijdschrift] Maatstaf, ‘Tymen Trolsky Fens is een groot criticus’ In: Maatstaf. Jaargang 23 (1975)
H.J. de Roy van Zuydewijn, ‘De dwaalwegen van de literaire kritiek’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Derde hoofdstuk Tekst en maatschappij’ In: Over kritiek en critici (1977)
Martien J.G. de Jong, ‘Vijfde hoofdstuk Intenties en voorkeuren’ In: Over kritiek en critici (1977)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poetisch leven Wiel Kusters Met betrekking tot Fens’ In: De Gids. Jaargang 148 (1985)
G.J. van Bork, Bernt Luger, F.P. van Oostrom, Herman Pleij, Marijke Spies, Hanna Stouten, Petra Veeger en P.J. Verkruijsse, ‘Recensies’ In: Literatuur. Jaargang 2 (1985)
C.J. van Rees, 'Consensusvorming in de literatuurkritiek' (1985)
Ton Broos, Evert Filius, R.Th. van der Paardt, Arie Pos, Henk Pröpper en Willem M. Roggeman, ‘Recensies’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Jacques Kersten, ‘Le Prix Frans Erens décerné à Kees Fens’ In: Septentrion. Jaargang 16 (1987)
Ad Zuiderent, ‘Een liturg van de literatuur Kees Fens over Gerrit Krol (1962-1973)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 81 (1988)
Maaike Meijer, De lust tot lezen (1988)
Carel Peeters, ‘Het licht tussen de woorden’ In: Hollandse pretenties (1988)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters Sterrenbrood’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
G.F.H. Raat, ‘De grootste lezer; Kees Fens en de literatuur G.F.H. Raat’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
Harry Bekkering, Kees Fens en Aukje Holtrop, ‘De eeuw van Sien en Otje De twintigste eeuw’, ‘Harry Bekkering Onvoltooid verleden tijd - Het historische jeugdboek’, ‘Heldhaftig en vastberaden - Het avonturenboek’, ‘Van poesie tot poëzie - Het kindervers’ In: 'De eeuw van Sien en Otje. De twintigste eeuw' (1989)
Ad Zuiderent, ‘Hoofdstuk 1 Een arcimboldesk portret Critici over Gerrit Krol (1962-1973)’, ‘1. Kees Fens, een liturg van de literatuur, of: Krol en het afbeelden’ In: Een dartele geest (1989)
A.L. Sötemann, ‘Hart en ziel Jan van Nijlen en J.C. Bloem Een causerie voor Kees Fens A.L. Sötemann’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 33 (1990)
W. Bronzwaer, ‘Kees Fens, prix P.C. Hooft 1990’ In: Septentrion. Jaargang 19 (1990)
August Hans den Boef, ‘August Hans den Boef ‘Ik heb eens een klein boekje geschreven waarin ik mij voorstelde Tineke te zijn als kind, en een andere keer een boek waar ik middenin sterf’. Het proza van Leo Vroman’ In: Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman (1990)
Bart de Man, De Brakke Hond. Jaargang 8 (1991)
Maarten van Buuren, ‘Maarten van Buuren Het essay en de media Het essay’ In: Het literair klimaat 1986-1992 (1993)
Jacq Firmin Vogelaar, ‘J.F. Vogelaar Verdwalen in eigen stad Kees Fens’ In: Het literair klimaat 1986-1992 (1993)
Tomas Lieske, ‘Tomas Lieske Een heester van vertwijgde kansen De poëzie’ In: Het literair klimaat 1986-1992 (1993)
Nicolien Herblot en Yasco Horsman, ‘Literatuur kan alleen met literatuur beantwoord worden Interview met Kees Fens over methodes, schrijven als onderzoeksvorm en de universiteit Nicolien Herblot en Yasco Horsman’ In: Vooys. Jaargang 12 (1993-1994)
Gert Jan de Vries, 'Ik heb geen verstand van poëzie' (1994)
G.J. van Bork, Karen B. van der Kamp, Jan Oosterholt en P.J. Verkruijsse,‘Signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 12 (1995)
Rietje van Vliet, ‘Signaleringen’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 19 (1996)
Dees Maas en W.A.M. de Moor, ‘Dees Maas, Wam de Moor Het goddelijke is te groot om te bevatten In gesprek met Kees Fens’ In: Tsjip. Jaargang 6 (1996)
Teake Oppewal, ‘Unoantaastber bewûnderje? (11) Teake Oppewal’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Steven de Jong, ‘Unoantaastber bewûnderje? (16) Steven H.P. de Jong’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Josse de Haan, ‘Unoantaastber bewûnderje? (17) Josse de Haan’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Trinus Riemersma, ‘Unoantaastber bewûnderje? (7) Tr. Riemersma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Harmen Wind, ‘Unoantaastber bewûnderje? (1) Harmen Wind’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Eric Hoekstra, ‘Unoantaastber bewûnderje? (4) Eric Hoekstra’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Baukje Wytsma, ‘Unoantaastber bewûnderje? (5) Baukje Wytsma’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Berber van der Geest, ‘Unoantaastber bewûnderje? (3) Berber van der Geest’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Cornelis van der Wal, ‘Unoantaastber bewûnderje? (12) Cornelis van der Wal’In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Auck Peanstra, ‘Unoantaastber bewûnderje? (15) Auck Peanstra’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Tine Bethlehem, ‘Unoantaastber bewûnderje? (10) Tine Bethlehem’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Kees 't Hart, ‘Unoantaastber bewûnderje? (6) Kees 't Hart’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Saakje Huisman, ‘Unoantaastber bewûnderje? (14) Saakje Huisman’ In: Trotwaer. Jaargang 30 (1998)
Uta Janssens-Fens en Yolanda Rodríguez Pérez, ‘Ut pictura poesis’ In: Vooys. Jaargang 17 (1999)
René Marres, ‘De psychologische kijk van Kees Fens op Vestdijks romans René Marres’ In: Vestdijkkroniek. Jaargang 2000 (2000)
Piet Mooren, 'Het prentenboek in de kinderboekenkritiek: de ontdekking van een traditie' (2000)
Kees Fens, ‘Kees Fens De schijngestalten van de maan’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Jan de Roder, ‘Jan de Roder De poëzie van het reservaat’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2003 (nrs. 101-104) (2003)
Pascal Bertrand, ‘Recensies’, ‘Regula Augustini’ In: Madoc. Jaargang 2006 (2006)
Femke Essink en Lia van Gemert, De bibliotheek van Kees Fens (2012)