Zesde Kees Fens-lezing door Machtelt Brüggen Israëls
De volgende Kees Fens-lezing wordt gehouden door kunsthistorica Machtelt Brüggen Israëls op 25 maart 2020 in De Rode Hoed te Amsterdam.

'Waar muziek was' 

De hemel is naar beneden gekomen en ligt nu om ons heen, in scherven op de aarde.’ Zo sprak Kees Fens. Gebroken is de gelukkige eenheid van religieuze en seculiere kunst waarmee de westerse beschaving doorschoten was. Maar in meerstemmige muziek vond Fens een manier om de hemelscherven weer even aan elkaar te lijmen.Die muziek, vooral van Monteverdi, was volgens Machtelt Brüggen Israëls dan ook verbonden met de plaatsen waar zij klonk. Muziek bestond in tekst, beeld en ruimte. Omgekeerd waren tekst, beeld en ruimte met de muziek verweven. Juist doordat meerstemmige muziek vorm en plaats had aan- en ingenomen is het voor ons nu een schatkamer van de herinnering. Van herinnering aan waar zij klonk en aan wie ernaar luisterde. Aan waar muziek was.

Kom maar horen, en zien.

Update:

Wegens de dreiging van het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid is de Kees Fens-lezing 2020 uitgesteld naar 10 november 2021.

 

Teruglezen:

Hieronder kunt u de lezingen uit 2015, 2016 en 2017 integraal teruglezen. 

2015 - Wiel Kusters Grote God

2016 - Sible de Blaauw De versteende droom 

2017 - Willem Jan Otten Leven om te lezen, lezen om te leven